Järsku Matemaatika

Kuidas muuta tekstiridade vahekaugust?

Lisateave ja topelt USB-seadmete nimede tõrkeotsing.

Tühjade ridade eemaldamine failist

Toimingud ja abi tekstist ja failist tühjade ridade eemaldamisel Notepad ++, TextPad, Word, Notepad, WordPad või tavalise avaldise abil.

Kuidas leida failist, dokumendist, arvutustabelist või lehelt teksti

Sammud ja abi selle kohta, kuidas arvutis failist, dokumendist, arvutustabelist või lehelt sõnu või teksti leida.